Blog

Νεομάρτυρας Κυπριανός: Η ομολογία του ενώπιον του τούρκου ιεροδικαστή στην Θεσσαλονίκη

Άγιος Κυπριανός ο Οσιομάρτυρας †1679. Τοιχογραφία, Μονή Ξηροποτάμου, 1783. Ζωγράφοι: Αθανάσιος, Κωνσταντίνος και Ναούμ εκ Κορυτσάς. Από Άγιοι του Άθω: http://saints-of-mount-athos.blogspot.com/search?q=%CE%9A%CF%85%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82

[…]
[Ο ιερομόναχος Κυπριανός] εσηκώθη από το Άγιον Όρος και επήγεν εις την Θεσσαλονίκην, και απελθών εις τον εκείσε κριτήν άρχισεν ο Άγιος να του λέγη· εγώ ήλθα να φανερώσω εις εσένα και εις τους λοιπούς ομοπίστους σου Αγαρηνούς το μέγα και ολέθριον σκότος οπού έχετε εις τας φρένας σας, και δεν δύνασθε να ιδήτε και να καταλάβετε την αλήθειαν, ότι βέβαια σκότος καταχθόνιον είναι η διδασκαλία του προφήτου σας, και φως κατά πάντα λαμπρότερον του ηλίου είναι η διδασκαλία και το ιερόν ευαγγέλιον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διότι μία είναι η αληθινή πίστις, η των Χριστιανών· ήτις τον μεν Θεόν τρισυπόστατον γινώσκει, τον δε σωτήρα Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν θεάνθρωπον ομολογεί, ήγουν τέλειον Θεόν κατά την θεότητα, και κατά την ανθρωπότητα τέλειον άνθρωπον, εν δύο φύσεσι και εν μια υποστάσει γνωριζόμενον, όστις έγινε τέλος του νόμου και των προφητών.

Όθεν εμάθομεν παρ’ αυτού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ημείς οι Χριστιανοί, ότι όποιος έλθη ύστερα απ’ αυτόν και δεν φέρη τοιαύτην διδασκαλίαν να μην τον δεχώμεθα· είναι λοιπόν φανερόν και ομολογούμενον εις όλους, ότι επειδή ο εδικός σας Μωάμεθ ήλθε κατόπιν από τον Χριστόν και δεν φέρει ταύτην την διδασκαλίαν, βέβαια είναι πλάνος και απατεών, και διά τούτο ήλθεν εις τον κόσμον, διά να πλανέση τους ανθρώπους, καθώς προεφήτευσεν ο Κύριος ημών εν τω ιερώ αυτού ευαγγελίω, λέγων· «εγώ ήλθον εν τω ονόματι του πατρός μου, και ουκ εδέξασθέ με, άλλος ελεύσεται εν τω ονόματι τω ιδίω, κακείνον λήψεσθε», οίτινες είστε εσείς οι Αγαρηνοί οπού εδεχθήκετε τον Μωάμεθ, όστις ήλθε με διδασκαλίαν εδικήν του και σας επλάνεσε.

Ο δε κριτής ταύτα ακούσας τον απεδίωξε λέγων εις τους περιεστώτας εκεί· παράφρων είναι και τρελλός και δεν πρέπει να τον ακούετε ή να θυμώνεσθε κατ’ αυτού· και ταύτα ειπών επρόσταξε τους υπηρέτας του και τον έδειραν, και ούτω τον εδίωξαν έξω της θύρας· ιδών ουν ο θαυμάσιος ότι δεν επέτυχε του ποθουμένου, ελυπείτο με υπερβολήν και εσυλλογίζετο πώς να κερδήση το ζητούμενον.

 

Ο άγιος Νεομάρτυρας Κυπριανός, ακολούθως πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου κατάφερε να κερδίσει τον στέφανο του μάρτυρα για τον οποίο φλεγόταν η καρδιά του.

Η μνήμη του τιμάται στις 5 Ιουλίου.

Από τον «Συναξαριστή Νεομαρτύρων» των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη.

Επιμέλεια: Στ.Κ.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.