Εκδόσεις

Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει δεκαεπτά (17) εκδόσεις από το Κέντρο Αγιολογικών Μελετών, πού παρουσιάζουν επιστημονικό ενδιαφέρον, αλλά ταυτόχρονα προσεγγίζουν και τα ενδιαφέροντα του ορθοδόξου ποιμνίου, ως ασχολούμενες κυρίως με Αγίους της αγιοτόκου Θεσσαλονίκης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ.