Ακολουθίες

Στη Βιβλιοθήκη του Κέντρου Αγιολογικών Μελετών μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να αναζητήσει Ακολουθίες που αναφέρονται σε γιορτές Δεσποτικές, Θεομητορικές, Αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας, κ.ά..

Οι Ακολουθίες αποστέλλονται δωρεάν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και διατίθενται μόνο για προσωπική χρήση του αιτούντος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ.